free website design templates

Wytyczne dla artykułów do Mining Machines tutaj

Istnieje możliwość publikacji artykułów w Management Systems in Production Engineering ISSN 2299-0461

(20 pkt na liście MNiSW)