how to make your own site for free

Dla referatów w języku angielskim

Materiały konferencyjne IMTech – Innovative Mining Technologies ukażą się w formie otwartego dostępu w materiałach IOP Conference Series – Materials Science and Engineering (MSE) będących częścią IOP Conference Series.

Ważna informacja: proszę zapoznać się z wymaganiami przed przekazaniem artykułu

Zakres i warunki licencji w IOP Conference Series są dostępne online.

Dokąd wysłać artykuł

Artykuły, przygotowane zgodnie z wytycznymi, należy przesłać na adres konferencje@komag.eu

Przygotowanie artykułu

IOP Conference Series wykorzystuje pliki PDF przesyłane przez autora w przypadku wszystkich publikacji online i publikacji drukowanych. Autorzy są proszeni o przygotowanie artykułów, stosując Microsoft Word, zgodnie z wytycznymi wydawnictwa i szablonem, a następnie przekształcenie tych plików na PDF. Do sekretariatu konferencji proszę przesłać pliki w formie PDF i Microsoft Word.

Wszystkie wytyczne dotyczące przygotowania artykułu, wraz z szablonami, można znaleźć pod adresem IOP Conference Series.

Należy upewnić się, że w momencie przesyłania artykułu jest on w wersji ostatecznej. Proszę pamiętać, że zwykle nie dopuszcza się zmian w artykułach po ich opublikowaniu, jeżeli nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności.

Wskazówki

• Przygotowując artykuł należy upewnić się, że został artykuł został opracowany zgodnie z wytycznymi.

• Pliki PDF nie mają błędów wynikających z formatowania (np. zdeformowane równania, opuszczone lub niewyraźne rysunki).

• Pliki PDF są edytowalne i nie są chronione hasłem.

• Rysunki są umieszczone w tekście, a nie zgrupowane na końcu artykułu.

• Przeprowadzono dokładne sprawdzenie poprawności języka angielskiego, upewniając się, że słownictwo jest jednoznaczne i zwięzłe.

• Upewnić się czy artykuł zawiera streszczenie.

• Dołączyć pliki w formie multimedialnej, które autor chce opublikować online. EES zachęca autorów do przekazywania plików multimedialnych, aby wzbogacić wersje artykułów badawczych prezentowanych online.

Zapytania do czasopisma

IOP Conference Series

E-mail: conferenceseries@iop.org