how to create a site

Kalendarium konferencji

Zgłoszenie referatu wraz z abstraktem – 31 stycznia 2020 r.

Przesłanie tekstu referatu w języku angielskim – 11 lutego 2020 r.

Przesłanie tekstu referatu do punktowanej Monografii lub do Mining Machines w języku polskim – 17 lutego 2020 r.

Zgłoszenie uczestnictwa – 28 lutego 2020 r.

Opłata konferencyjna – 16 marca 2020 r.


Odliczanie

do 23 marca 2020 r.