simple website creator

Kalendarium konferencji

Zgłoszenie referatu wraz z abstraktem – 30 czerwca 2019 r.

Przesłanie tekstu referatu do materiałów IOP Conference Series w języku angielskim – 31 lipca 2019 r.

Przesłanie tekstu referatu do punktowanej Monografii w języku polskim – 31 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie uczestnictwa – 17 września 2019 r.

Opłata konferencyjna – 4 października 2019 r.


Odliczanie

do 14 października 2019 r.