Wytyczne dla artykułów do Mining Machines tutaj

Wytyczne dla artykułów do Monografii pokonferencyjnej KOMEKO tutaj

Wytyczne dla artykułów do Wydania Specjalnego ENERGIES tutaj