Kalendarium konferencji

Przesłanie artykułu do Monografii pokonferencyjnej – 26 lutego 2021 r.

Przesłanie artykułu do Wydania Specjalnego Energies – 31 grudnia 2021 r.

Przesłanie artykułu do Mining Machines  – tryb ciągły

Zgłoszenie uczestnictwa – 1 marca 2021 r.

 

Odliczanie

  • 00Dni
  • 00Godzin
  • 00Minut
  • 00Sekund