InnowacyjneTechniki i Technologie Przemysłowe Przyjazne dla Środowiska

KOMEKO – IMTech

21. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

23-24 marca 2021 r. – online

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Instytut KOMAG, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo są organizatorami 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMEKO-IMTech, która odbędzie się w terminie 23-24 marca 2021 r. w formule online.

Zakres tematyczny konferencji

 • Nowoczesne zakłady przeróbcze.
 • Racjonalna gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania.
 • Najnowsze technologie przeróbki surowców mineralnych.
 • Nowe materiały i technologie w produkcji maszyn przeróbczych.
 • Nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn przeróbczych.
 • Inteligentne systemy mechatroniczne wspomagające procesy przeróbki.
 • Automatyzacja procesów przeróbczych.
 • Systemy sterowania, diagnostyki i wizualizacji procesów.
 • Czynniki szkodliwe w procesach przeróbczych – zwalczanie zagrożeń.
 • Aspekty ekologiczne w procesach przeróbki.
 • Kierunki modernizacji zakładów przeróbczych.
 • Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach przeróbczych.
 • Odzyskiwanie i przetwórstwo odpadów przemysłowych.
 • Innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów wydobywczych.
 • Technologie zgazowania węgla.
 • Metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych.
 • Rekultywacja i rewitalizacja. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów pogórniczych.
 • Wzbogacanie i odzyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich.
 • Systemy nadzoru, wizualizacji i inwentaryzacji terenów powydobywczych i rewitalizowanych.
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym.
 • Gospodarka wodna.
 • Zarządzanie energią.
 • Odnawialne źródła energii.