Wytyczne dla artykułów do Mining Machines tutaj 

Artykuły w anglojęzycznym kwartalniku Mining Machines (Maszyny Górnicze) publikujemy gratis. Istnieje możliwość dostarczenia artykułu w języku polskim, wydawnictwo przetłumaczy go we własnym zakresie.

Wytyczne dla artykułów do Monografii KOMTECH tutaj

Wydanie Specjalne czasopisma Energies tutaj – 14o pkt za referat. Koszt publikacji artykułu wynosi 1600 CHF.

Monografia IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) – 20 pkt za referat – publikacja w języku angielskim /koszt publikacji – 500 zł +VAT/. Termin nadsyłania artykułów: 31 grudnia 2020 r.