Kalendarium konferencji

Zgłoszenie referatu wraz z abstraktem – 31 sierpnia 2020 r.

Przesłanie tekstu referatu w języku angielskim – 14 września 2020 r.

Przesłanie tekstu referatu do punktowanej Monografii w języku polskim – 14 września 2020 r.

Przesłanie tekstu referatu do punktowanej Monografii w języku polskim14 września 2020 r.

Zgłoszenie uczestnictwa – 16 października 2020 r.

Opłata konferencyjna – 23 października 2020 r.

Odliczanie

  • 00Dni
  • 00Godzin
  • 00Minut
  • 00Sekund