21. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu KOMTECH-IMTech, która odbędzie się w dniach od 4 do 6 listopada br. w formule online.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia i cyberbezpieczeństwa, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że mimo zmienionej formuły konferencja przyczyni się do integracji środowiska naukowego z przedstawicielami przemysłu, stając się doskonałą okazją do dyskusji (w formie czatu) i tradycyjnie już gromadząc liczne grono uczestników, zainteresowanych kierunkami rozwoju bezpiecznego i efektywnego górnictwa.

 

Zakres tematyczny konferencji

 • Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn:

         –     zwiększenie trwałości i niezawodności,

         –     wprowadzenie nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych,

         –     ograniczenie zużycia elementów maszyn i urządzeń,

         –     doskonalenie rozwiązań mechanizacyjnych i technologicznych,

         –     zwiększenie żywotności eksploatacyjnej parku maszynowego.

 • Inteligentne rozwiązania maszyn i urządzeń górniczych zgodnie z podejściem Przemysłu 4.0:

         –     zastosowanie Internetu Rzeczy w górnictwie,

         –     rozwój systemów sterowania (systemy cyberfizyczne),

         –     inteligentne systemy monitorowania i diagnostyki maszyn. Predictive Maintenance,

         –     automatyzacja i robotyzacja procesów w kopalniach.

 • Maszyny i urządzenia wchodzące w skład systemów eksploatacji ścianowej i chodnikowej.
 • Systemy transportu maszyn, urobku i jazdy ludzi.
 • Bezpieczne i efektywne systemy transportu szybowego.
 • Innowacyjne rozwiązania układów napędowych.
 • Zastosowanie układów hydraulicznych i pneumatycznych w budowie maszyn.
 • Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w kopalniach.
 • Najnowsze metody badawcze i techniki w dziedzinie rozpoznawania, prognozowania, ograniczania i zwalczania zagrożeń górniczych.
 • Nowe technologie drążenia wyrobisk i eksploatacji surowców mineralnych.
 • Nowoczesne systemy zarządzania kopalnią.
 • Modelowanie i badania układów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych.
 • Zagadnienia mechaniki przemysłowej.