22. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne Techniki i Technologie w dobie Zielonej Transformacji

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

 

2

Instytut Techniki Górniczej KOMAG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji z cyklu KOMTECH-IMTech, która odbędzie się w dniach od 11 do 13 października br. w Szczyrku.

Celem konferencji jest przedstawienie zarówno najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie nowoczesnego górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii jak i rozwiązań zielonych, praktycznych dla biznesu i mieszkańców Śląska. Transformacja europejskiej gospodarki w kierunku bardziej zielonej i przyjaznej klimatowi jest jednym z najważniejszych zadań na nadchodzące lata. Stanowi to duże wyzwanie dla regionów górniczych i chodzi zarówno o wyzwania technologiczne, jak i społeczne czy ekonomiczne. Wyzwania związane z zagospodarowaniem terenów pogórniczych oraz wykorzystaniem infrastruktury kopalnianej.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja przyczyni się do integracji środowiska naukowego z przedstawicielami przemysłu, stając się doskonałą okazją do dyskusji i tradycyjnie już gromadząc liczne grono uczestników, zainteresowanych kierunkami zielonej transformacji oraz rozwoju bezpiecznego i efektywnego górnictwa.

 

Zakres tematyczny konferencji

       Technologie związane z magazynowaniem energii.

       Zarządzanie energią.

       Energooszczędność maszyn i urządzeń.

       Transformacja a Przemysł 4.0.

       Techniki sztucznej inteligencji w przemyśle ciężkim.

       Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn:

             zwiększenie trwałości i niezawodności,

             wprowadzenie nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych,

             ograniczenie zużycia elementów maszyn i urządzeń,

             doskonalenie rozwiązań mechanizacyjnych i technologicznych,

             zwiększenie żywotności eksploatacyjnej parku maszynowego.

     Inteligentne rozwiązania maszyn i urządzeń zgodnie z podejściem Przemysłu 4.0:

             zastosowanie Internetu Rzeczy w przemyśle,

             rozwój systemów sterowania (systemy cyberfizyczne),

              inteligentne systemy monitorowania i diagnostyki maszyn,

             automatyzacja i robotyzacja procesów w kopalniach.

     Maszyny i urządzenia wchodzące w skład systemów eksploatacji ścianowej i chodnikowej.

     Systemy transportu maszyn, urobku i jazdy ludzi.

     Innowacyjne rozwiązania układów napędowych.

     Zastosowanie układów hydraulicznych i pneumatycznych w budowie maszyn.

     Nowoczesne systemy zarządzania.

     Modelowanie i badania układów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych.

     Zagadnienia mechaniki przemysłowej.

     Bezpieczne i efektywne systemy transportu szybowego.

       Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w kopalniach. 

      Najnowsze metody badawcze i techniki w dziedzinie rozpoznawania, prognozowania, ograniczania i zwalczania zagrożeń górniczych.

      Nowe technologie drążenia wyrobisk i eksploatacji surowców mineralnych.