Organizacja i miejsce

Koszt uczestnictwa:

  • Opłata konferencyjna, zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (dla autorów referatów)* – 1.650 zł + 23% VAT
  • Opłata konferencyjna, zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym – 1.800 zł + 23% VAT
  • Opłata konferencyjna, uczestnictwo 1-dniowe – 600 zł + 23% VAT
  • Osoba towarzysząca – 800 zł + 23% VAT

* Opłata zniżkowa nie dotyczy prezentacji promocyjnych oraz referatów niepublikowanych.

Cena obejmuje komplet materiałów konferencyjnych, 2 noclegi, posiłki oraz imprezy towarzyszące. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty.

Opłata za publikację:

  • Referatu w Wydaniu Specjalnym Energies – 1600 CHF
  • Referatu w IOP, bez uczestnictwa – 500 zł + 23% VAT
  • Referatu w monografii KOMTECH, bez uczestnictwa – 200 zł + 23% VAT
  • Artykułu w anglojęzycznym kwartalniku Mining Machines (Maszyny Górnicze) – gratis. Istnieje możliwość dostarczenia artykułu w języku polskim, wydawnictwo przetłumaczy go we własnym zakresie. Artykuł przesłany w języku angielskim traktujemy jak artykuł zamawiany, za który płacimy od 200 do 500 zł., w zależności od oceny recenzentów. 

Sposób dokonania wpłaty:
na konto
Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice
mBANK S.A. Oddział w Katowicach 63 1140 1078 0000 3008 3200 1003

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w konferencji uprzejmie prosimy o pisemne zgłoszenie uczestnictwa.
Ze względów formalnych nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych

Sekretariat konferencji:
Lilianna Stańczak
tel. 32-2374470
konferencje@komag.eu