html5 templates

Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska

Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

KOMEKO - IMTech

Konferencja Naukowo-Techniczna

23-25 marca 2020 r.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji z cyklu KOMEKO-IMTech, która odbędzie się w dniach od 23-25 marca br. w Szczyrku. Celem konferencji jest przegląd kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko. Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacji oferty producentów maszyn i urządzeń. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja przyczyni się do integracji środowiska naukowego z przedstawicielami przemysłu, stając się doskonałą okazją do dyskusji i tradycyjnie już gromadząc liczne grono uczestników, zainteresowanych kierunkami rozwoju bezpiecznego i efektywnego górnictwa.

Zakres tematyczny konferencji

• Racjonalna gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania.  
• Najnowsze technologie przeróbki surowców mineralnych.
• Nowe materiały i technologie w produkcji maszyn przeróbczych.
• Nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn przeróbczych.
• Inteligentne systemy mechatroniczne wspomagające procesy przeróbki.
• Automatyzacja procesów przeróbczych.
• Systemy sterowania, diagnostyki i wizualizacji procesów.
• Czynniki szkodliwe w procesach przeróbczych – zwalczanie zagrożeń.
• Aspekty ekologiczne w procesach przeróbki.
• Kierunki modernizacji zakładów przeróbczych.
• Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach przeróbczych.
• Odzyskiwanie i przetwórstwo odpadów przemysłowych.
• Innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów wydobywczych.
• Technologie zgazowania węgla.
• Metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych.
• Rekultywacja i rewitalizacja. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów pogórniczych.
• Wzbogacanie i odzyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich.
• Systemy nadzoru, wizualizacji i inwentaryzacji terenów powydobywczych i rewitalizowanych.
• Gospodarka w obiegu zamkniętym.
• Gospodarka wodna.