develop own website

Innowacyjne Technologie Górnicze

KOMTECH - IMTech

Konferencja Naukowo-Techniczna

14-16 października 2019 r.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji z cyklu KOMTECH-IMTech, która odbędzie się w dniach od 14 do 16 października br. w Szczyrku. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja przyczyni się do integracji środowiska naukowego z przedstawicielami przemysłu, stając się doskonałą okazją do dyskusji i tradycyjnie już gromadząc liczne grono uczestników, zainteresowanych kierunkami rozwoju bezpiecznego i efektywnego górnictwa.

Zakres tematyczny konferencji

• Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn:
   - zwiększenie trwałości i niezawodności,
   - wprowadzenie nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych,
   - ograniczenie zużycia elementów maszyn i urządzeń,
   - doskonalenie rozwiązań mechanizacyjnych i technologicznych,
   - zwiększenie żywotności eksploatacyjnej parku maszynowego.
• Inteligentne rozwiązania maszyn i urządzeń górniczych zgodnie z podejściem Przemysłu 4.0:
   - zastosowanie Internetu Rzeczy w górnictwie,
   - rozwój systemów sterowania (systemy cyberfizyczne),
   - inteligentne systemy monitorowania i diagnostyki maszyn. Predictive Maintenance,
   - automatyzacja i robotyzacja procesów w kopalniach.
• Maszyny i urządzenia wchodzące w skład systemów eksploatacji ścianowej i chodnikowej.
• Systemy transportu maszyn, urobku i jazdy ludzi.
• Bezpieczne i efektywne systemy transportu szybowego.
• Innowacyjne rozwiązania układów napędowych.
• Zastosowanie układów hydraulicznych i pneumatycznych w budowie maszyn.
• Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w kopalniach.
• Najnowsze metody badawcze i techniki w dziedzinie rozpoznawania, prognozowania, ograniczania i zwalczania zagrożeń górniczych.
• Nowe technologie drążenia wyrobisk i eksploatacji surowców mineralnych.
• Nowoczesne systemy zarządzania kopalnią.
• Modelowanie i badania układów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych.
• Zagadnienia mechaniki przemysłowej.